Tietosuojaseloste

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Tietojen käsittely on tarpeen sopimuksen, muuttopalvelun kilpailutuksen ja muuttoon liittyvien palvelujen, suorittamiseksi. Suostumus: Ennalta saatu suostumus henkilötietojen käsittelyyn. Käyttäjä antaa suostumuksen verkkopalvelun lomakkeella. Suostumus aikaleimataan ja dokumentoidaan. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja palveluiden toimittaminen. Tietoja voidaan käyttää tilastoihin ja AVOR Oy:n palvelujen kehittämistarkoituksiin. AVOR Oy:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Käyttäjä kirjoittaa tiedot verkkopalvelun lomakkeelle. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista tässä selosteessa kerrottujen käyttötarkoitusten täyttymiseen. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan automaattisesti. Yrityskäyttäjän tiedot ovat yrityksen nimi, y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, www-osoite, kuvaus yritystoiminnasta ja referenssit, laskutuksen ja perinnän hoitamiseen tarvittavat tiedot ja asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot kuten myytävät tuotteet tai palvelut sekä niiden alkamis- ja loppumispäivämäärät. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän täyttää tiedot verkkopalvelun lomakkeelle tai toimittaa täydennyksiä sähköpostitse. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteri on suojattu ulkoisia tietomurtoja vastaan käyttäen asianmukaisia teknisiä järjestelmiä. Rekisterin käyttö on mahdollista ainoastaan henkilöille joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöä valvotaan asianmukaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristerista.